Adnoddau newydd i TGAU Astudiaethau Cyfryngau

TGAU Astudiaethau Cyfryngau

Mae na set newydd o adnoddau ar wefan Hwb. Dyma’r ddolen.

Os ydych chi’n astudio ar gyfer Astudiaethau Cyfryngau TGAU, mae na adnoddau digidol adolygu newydd ar gyfer myfyrwyrgan Hwb. Mae’n cynnwys adnoddau cynhwysfawr a deunyddiau estynedig ar gyfer myfyrwyr. Cwmni ZigZag wnaeth gynhyrchu’r gwreiddiol.

Mae na lyfryn adolygu u’r uned Hysbysebu mewn print ac ar y teledu gyda’r pynciau canlynol ynddi:

Awgrymiadau adolygu a sefyll yr arholiad.
Esboniad o’r amcanion asesu.
Rhestr gwefannau defnyddiol.
Cwestiynau math arholiad ar gyfer ymarfer.
Manylion am y testunau (Adran A: Hysbysebu mewn Print ac Adran B: Hysbysebu ar y Teledu) gyda gweithgareddau addas  i fyfyrwyr.
Astudiaeth achos ar gydgyfeiriant cyfryngol.
Golwg ar gynrychioliad o fewn hysbysebu.
Termau a diffiniadau allweddol a ddysgir trwy weithgareddau’r myfyrwyr (cyffredinol a phenodol i hysbysebu mewn print ac ar y teledu).
Enghreifftiau o hysbysebu print a theledu.
Gweithgareddau Astudio’r Cyfryngau TGAU sy’n annog myfyrwyr o bob gallu i gynnal eu hymchwil eu hunain o’r testunau.
Cynllun marcio.

Cofiwch hefyd am adnoddau BBC Bitesize Astudiaethau Cyfryngau TGAU.

 

Llun o 1996 SRC Handbook. Stiwdio Subcity yn ystod T in the Park.