Adolygu Cymraeg TGAU

Dyma’r llyfrau adolygu Cymraeg TGAU i’r rhai sy’n dilyn cwrs CBAC neu WJEC. Mae amryw o adnoddau Cymraeg am yr iaith, llenyddiaeth a gramadeg yr iaith o fewn cloriau y llyfrau adolygu ar gyfer yr arholiadau TGAU yma. Peidiwch anghofio chwaith am adnoddau Bitesize TGAU Cymraeg y BBC hefyd. Llyfr cwrs,  llyfr adolygu a mwy.

£4.62
End Date: Friday Mar-9-2018 13:11:37 GMT
Buy It Now for only: £4.62
Buy It Now | Add to watch list
Posted: February 7, 2018, 1:11 pm
£6.50
End Date: Friday Mar-9-2018 12:47:24 GMT
Buy It Now for only: £6.50
Buy It Now | Add to watch list
Posted: February 7, 2018, 12:47 pm
£6.45
End Date: Friday Mar-9-2018 12:27:21 GMT
Buy It Now for only: £6.45
Buy It Now | Add to watch list
Posted: February 7, 2018, 12:27 pm
£6.45
End Date: Friday Mar-9-2018 11:57:33 GMT
Buy It Now for only: £6.45
Buy It Now | Add to watch list
Posted: February 7, 2018, 11:57 am
£8.10
End Date: Saturday Mar-3-2018 13:09:49 GMT
Buy It Now for only: £8.10
Buy It Now | Add to watch list
Posted: February 1, 2018, 1:09 pm
£7.50
End Date: Friday Mar-9-2018 10:03:38 GMT
Buy It Now for only: £7.50
Buy It Now | Add to watch list
Posted: August 11, 2017, 10:03 am
£7.50
End Date: Saturday Feb-24-2018 1:03:41 GMT
Buy It Now for only: £7.50
Buy It Now | Add to watch list
Posted: May 30, 2017, 1:03 am
£9.37
End Date: Friday Mar-16-2018 23:13:04 GMT
Buy It Now for only: £9.37
Buy It Now | Add to watch list
Posted: April 20, 2017, 11:13 pm
£8.16
End Date: Friday Mar-2-2018 8:22:04 GMT
Buy It Now for only: £8.16
Buy It Now | Add to watch list
Posted: June 10, 2016, 8:22 am
£7.46
End Date: Thursday Mar-1-2018 20:33:15 GMT
Buy It Now for only: £7.46
Buy It Now | Add to watch list
Posted: May 10, 2016, 8:33 pm
£9.37
End Date: Monday Mar-19-2018 23:14:09 GMT
Buy It Now for only: £9.37
Buy It Now | Add to watch list
Posted: January 29, 2016, 11:14 pm
£9.07
End Date: Monday Mar-12-2018 9:35:13 GMT
Buy It Now for only: £9.07
Buy It Now | Add to watch list
Posted: January 22, 2016, 9:35 am

Adolygu Cymraeg TGAU / Welsh Revision for GCSE

Dyma adnoddau adolygu Cymraeg TGAU. Mae rhai o’r llyfrau yn ail-law. Mae postio rhad neu am ddim ar gael gydag ambell un. Gweler yr hysbys unigol am fanylion. Gall y llyfrau helpu myfyrwyr a disgyblion i basio eu harholiadau a’u rhieni i ddeall cwricwlwm, gwaith cwrs a’r cwestiynau ar bapurau arholiad eu plant.
These resources are for CBAC WJEC Welsh language Welsh GCSE – Cymraeg TGAU revision aids. Some of the books may be used or second-hand and may be offered with low-cost or free postage. They should help students to pass their exam and parents to understand their children’s curriculum, coursework and examination questions.
Dolenni at gyn bapurau ar wefan CBAC.
Links to past papers on the WJEC website.

Tips adolygu i’r arholiad Cymraeg TGAU

Er mwyn adolygu Cymraeg, argraffa cyn-bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar dy waith. Canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn. Treulia 15 munud y dydd ar baratoi – mwy jest cyn yr arholiad. Dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio ffeithiau Cymraeg.

Adolygu Cymraeg TGAU – Revise Welsh GCSE