Adolygu Cymraeg TGAU

Dyma’r llyfrau adolygu Cymraeg TGAU i’r rhai sy’n dilyn cwrs CBAC neu WJEC. Mae amryw o adnoddau Cymraeg am yr iaith, llenyddiaeth a gramadeg yr iaith o fewn cloriau y llyfrau adolygu ar gyfer yr arholiadau TGAU yma. Peidiwch anghofio chwaith am adnoddau Bitesize TGAU Cymraeg y BBC hefyd. Llyfr cwrs,  llyfr adolygu a mwy.

Cymraeg Tgau Help Law Gydag Astudio Alun Jones

£4.99
End Date: Friday Mar-1-2019 21:35:53 GMT
Buy It Now for only: £4.99
Buy It Now | Add to watch list

Help Llaw Gydag Astudio Llinyn Trons - Cymraeg TGAU 9781907004919

£7.46
End Date: Sunday Feb-24-2019 20:33:15 GMT
Buy It Now for only: £7.46
Buy It Now | Add to watch list

Help Llaw Gydag Astudio yn y Gwaed - Cymraeg TGAU by Menna Baines Book The Cheap

£4.56
End Date: Saturday Mar-16-2019 13:38:25 GMT
Buy It Now for only: £4.56
Buy It Now | Add to watch list

Help Llaw Gydag Astudio ac Yna Clywodd Swn y Mr - Cymraeg TGAU by Nona Breese...

£9.55
End Date: Thursday Mar-7-2019 23:13:10 GMT
Buy It Now for only: £9.55
Buy It Now | Add to watch list

Help Llaw Gydag Astudio ac Yna Clywodd Sn y Môr - Cymraeg TGAU, Very Good Condit

£6.95
End Date: Monday Mar-18-2019 14:51:05 GMT
Buy It Now for only: £6.95
Buy It Now | Add to watch list

Help Llaw Gydag Astudio ac Yna Clywodd Swn y Mr - Cymraeg TGAU by Nona Breese...

£7.00
End Date: Wednesday Mar-20-2019 18:28:07 GMT
Buy It Now for only: £7.00
Buy It Now | Add to watch list

Adolygu Cymraeg TGAU / Welsh Revision for GCSE

Dyma adnoddau adolygu Cymraeg TGAU. Mae rhai o’r llyfrau yn ail-law. Mae postio rhad neu am ddim ar gael gydag ambell un. Gweler yr hysbys unigol am fanylion. Gall y llyfrau helpu myfyrwyr a disgyblion i basio eu harholiadau a’u rhieni i ddeall cwricwlwm, gwaith cwrs a’r cwestiynau ar bapurau arholiad eu plant.
These resources are for CBAC WJEC Welsh language Welsh GCSE – Cymraeg TGAU revision aids. Some of the books may be used or second-hand and may be offered with low-cost or free postage. They should help students to pass their exam and parents to understand their children’s curriculum, coursework and examination questions.
Dolenni at gyn bapurau ar wefan CBAC.
Links to past papers on the WJEC website.

Tips adolygu i’r arholiad Cymraeg TGAU

Er mwyn adolygu Cymraeg, argraffa cyn-bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar dy waith. Canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn. Treulia 15 munud y dydd ar baratoi – mwy jest cyn yr arholiad. Dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio ffeithiau Cymraeg.

Adolygu Cymraeg TGAU – Revise Welsh GCSE