Mathemateg

Adolygu Mathemateg TGAU / Mathematics Revision for GCSE

Dyma adnoddau adolygu Mathemateg TGAU. Llyfr cwrs,  llyfr adolygu a mwy. Mae rhai o’r llyfrau yn ail-law. Mae postio rhad neu am ddim ar gael gydag ambell un. Gweler yr hysbys unigol am fanylion. Gall y llyfrau helpu myfyrwyr a disgyblion i basio eu harholiadau a’u rhieni i ddeall cwricwlwm, gwaith cwrs a’r cwestiynau ar bapurau arholiad eu plant.
These resources are for CBAC WJEC Welsh language Mathematics GCSE – Mathemateg TGAU revision aids. Some of the books may be used or second-hand and may be offered with low-cost or free postage. They should help students to pass their exam and parents to understand their children’s curriculum, coursework and examination questions.

Llawlyfr Adolygu Mathemateg TGAU: Haen Ganolradd Paperback Book The Cheap Fast

£4.50
End Date: Thursday Jul-18-2019 2:50:04 BST
Buy It Now for only: £4.50
Buy It Now | Add to watch list

Meistroli Mathemateg CBAC TGAU Llyr Ymarfer: Canolradd (Mastering...

£9.71
End Date: Friday Jul-12-2019 11:21:50 BST
Buy It Now for only: £9.71
Buy It Now | Add to watch list

Meistroli Mathemateg CBAC TGAU Llyr Ymarfer: Sylfaenol (Mastering...

£9.96
End Date: Friday Jul-12-2019 11:21:50 BST
Buy It Now for only: £9.96
Buy It Now | Add to watch list

MATHEMATEG TGAU. Y LLYFR ADOLYGU. LEFEL UWCH

£5.00 (0 Bids)
End Date: Thursday Jun-20-2019 19:15:56 BST
Bid now | Add to watch list

MATHEMATEG TGAU. Y LLYFR ADOLYGU. LEFEL SYLFAENOL

£5.00 (0 Bids)
End Date: Thursday Jun-20-2019 19:09:56 BST
Bid now | Add to watch list

CBAC: TGAU WJEC Mathemateg (Mathematics): Higher St... by Mason, Linda Paperback

£20.54
End Date: Tuesday Jul-16-2019 2:21:48 BST
Buy It Now for only: £20.54
Buy It Now | Add to watch list

Dolenni at gyn bapurau ar wefan CBAC.
Links to past papers on the WJEC website.

Tips adolygu i’r arholiad Mathemateg TGAU

Er mwyn adolygu Mathemateg, argraffa cyn-bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar dy waith. Canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn. Treulia 15 munud y dydd ar baratoi – mwy jest cyn yr arholiad. Dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio ffeithiau Mathemateg.

Adolygu Mathemateg TGAU – Revise Mathematics GCSE