English (Saesneg)

WJEC/CBAC GCSE English/English Literature: Students' Book-Roger Lane, Ken Ellio

£2.35
End Date: Monday Sep-2-2019 12:13:48 BST
Buy It Now for only: £2.35
Buy It Now | Add to watch list

WJEC/CBAC GCSE English/English Literature: Revise WJEC English by Roger Lane, M…

£3.00
End Date: Friday Sep-13-2019 17:42:00 BST
Buy It Now for only: £3.00
Buy It Now | Add to watch list

WJEC/CBAC GCSE English/English Literature: Student's Book by Roger Lane,...

£2.95
End Date: Monday Sep-9-2019 23:46:51 BST
Buy It Now for only: £2.95
Buy It Now | Add to watch list

WJEC/CBAC GCSE English/English Literature: Student's Book by Roger Lane,...

£4.00
End Date: Monday Sep-16-2019 16:33:22 BST
Buy It Now for only: £4.00
Buy It Now | Add to watch list

WJEC/CBAC GCSE English/English Literature: Revise WJEC English by Roger Lane,...

£1.20
End Date: Tuesday Sep-10-2019 0:03:35 BST
Buy It Now for only: £1.20
Buy It Now | Add to watch list

WJEC/CBAC GCSE English/English Literature by Lane, Roger-ExLibrary

£3.25
End Date: Wednesday Sep-11-2019 21:32:04 BST
Buy It Now for only: £3.25
Buy It Now | Add to watch list

Adolygu Saesneg TGAU / English Revision for GCSE

Dyma adnoddau adolygu Saesneg TGAU. Mae rhai o’r llyfrau yn ail-law. Mae postio rhad neu am ddim ar gael gydag ambell un. Gweler yr hysbys unigol am fanylion. Gall y llyfrau helpu myfyrwyr a disgyblion i basio eu harholiadau a’u rhieni i ddeall cwricwlwm, gwaith cwrs a’r cwestiynau ar bapurau arholiad eu plant.
These resources are for CBAC WJEC Welsh language English GCSE – Saesneg TGAU revision aids. Some of the books may be used or second-hand and may be offered with low-cost or free postage. They should help students to pass their exam and parents to understand their children’s curriculum, coursework and examination questions.
Dolenni at gyn bapurau ar wefan CBAC.
Links to past papers on the WJEC website.

Tips adolygu i’r arholiad Saesneg TGAU

Er mwyn adolygu Saesneg, argraffa cyn-bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar dy waith. Canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn. Treulia 15 munud y dydd ar baratoi – mwy jest cyn yr arholiad. Dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio ffeithiau Saesneg.


Adolygu Saesneg TGAU – Revise English GCSE