English (Saesneg)

WJEC/CBAC GCSE English/English Literature: Revise WJEC English by Roger Lane, M…

£3.00
End Date: Saturday Jun-13-2020 17:42:00 BST
Buy It Now for only: £3.00
Buy It Now | Add to watch list

WJEC/CBAC GCSE English/English Literature: Foundation Tier Students' Book-Roger

£2.78
End Date: Friday Jul-3-2020 12:08:29 BST
Buy It Now for only: £2.78
Buy It Now | Add to watch list

WJEC/CBAC GCSE English/English Literature: Students' Book-Roger Lane, Ken Ellio

£2.78
End Date: Thursday Jul-2-2020 12:13:48 BST
Buy It Now for only: £2.78
Buy It Now | Add to watch list

Wjec/cbac students book gcse English literature

£1.15 (0 Bids)
End Date: Tuesday Jun-9-2020 12:19:26 BST
Bid now | Add to watch list

WJEC/CBAC GCSE English/English Literature: Coursew... by Snell, Ted Spiral bound

£4.99
End Date: Sunday Jun-7-2020 9:18:58 BST
Buy It Now for only: £4.99
Buy It Now | Add to watch list

WJEC/CBAC GCSE English/English Literature: Revise WJEC English Literature by...

£2.41
End Date: Saturday Jun-27-2020 13:21:18 BST
Buy It Now for only: £2.41
Buy It Now | Add to watch list

Adolygu Saesneg TGAU / English Revision for GCSE

Dyma adnoddau adolygu Saesneg TGAU. Mae rhai o’r llyfrau yn ail-law. Mae postio rhad neu am ddim ar gael gydag ambell un. Gweler yr hysbys unigol am fanylion. Gall y llyfrau helpu myfyrwyr a disgyblion i basio eu harholiadau a’u rhieni i ddeall cwricwlwm, gwaith cwrs a’r cwestiynau ar bapurau arholiad eu plant.
These resources are for CBAC WJEC Welsh language English GCSE – Saesneg TGAU revision aids. Some of the books may be used or second-hand and may be offered with low-cost or free postage. They should help students to pass their exam and parents to understand their children’s curriculum, coursework and examination questions.
Dolenni at gyn bapurau ar wefan CBAC.
Links to past papers on the WJEC website.

Tips adolygu i’r arholiad Saesneg TGAU

Er mwyn adolygu Saesneg, argraffa cyn-bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar dy waith. Canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn. Treulia 15 munud y dydd ar baratoi – mwy jest cyn yr arholiad. Dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio ffeithiau Saesneg.


Adolygu Saesneg TGAU – Revise English GCSE