Anne Frank yn cuddio rhag y Natsïaid

Cyfres Cyffro!: Brwydro gan Meinir Wyn Edwards, darluniwyd gan Sioned Glyn. Gwasg y Lolfa. £4.95

Dyma’r 3ydd y gyfres o lyfrau nofelau graffeg ar gyfer plant iau (7-11 oed). Rhu ifanc i’r rhai sy’n astudio TGAU ond mae’r pynciau’n berthnasol.

Yn y llyfr mae stori Anne Frank a aeth i guddio gyda’i theulu rhag y Natsïaid.

Hefryd mae stori bomio Abertawe yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Darlunir hanes diweddar mewn ffordd liwgar a chyffrous.