Adolygu Hanes TGAU

Y cam cyntaf yw i edrych ar gyn-bapurau er mwyn gweld pa fath o gwestiynau all godi. Dyma’r cyn bapurau Hanes TGAU ar wefan CBAC. Mae’r llyfr Cymru a’r Byd gan Bethan James yn ddefnyddiol. Rhagor o lyfrau adolygyu Hanes. Cofiwch am adnoddau gwerthfawr Bitesize TGAU BBC Cymru. Dyma’r pwnc Hanes. Er mwyn helpu’r wybodaeth…