Anne Frank yn cuddio rhag y Natsïaid

Cyfres Cyffro!: Brwydro gan Meinir Wyn Edwards, darluniwyd gan Sioned Glyn. Gwasg y Lolfa. £4.95

Dyma’r 3ydd y gyfres o lyfrau nofelau graffeg ar gyfer plant iau (7-11 oed). Rhu ifanc i’r rhai sy’n astudio TGAU ond mae’r pynciau’n berthnasol.

Yn y llyfr mae stori Anne Frank a aeth i guddio gyda’i theulu rhag y Natsïaid.

Hefryd mae stori bomio Abertawe yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Darlunir hanes diweddar mewn ffordd liwgar a chyffrous.

Adolygu Hanes TGAU

Y cam cyntaf yw i edrych ar gyn-bapurau er mwyn gweld pa fath o gwestiynau all godi. Dyma’r cyn bapurau Hanes TGAU ar wefan CBAC.

Mae’r llyfr Cymru a’r Byd gan Bethan James yn ddefnyddiol.

Rhagor o lyfrau adolygyu Hanes.

Cofiwch am adnoddau gwerthfawr Bitesize TGAU BBC Cymru. Dyma’r pwnc Hanes.

Er mwyn helpu’r wybodaeth i sticio yn eich cof, triwch hyn: cryhoi pob elfen o’r pwnc ar un darn o bapur. Mae’r weithred o grynhoi a sgwennu’r wybodaeth gyda beiro neu phensal (nid ar gyfrifiadur) yn cadarnhau ac yn sefydlogi’r wybodaeth yn eich ymenydd.

gan http://netdna.webdesignerdepot.com/uploads/iconic_portraits/dkmb86g_766cpmj3nd8_b.jpg
John F Kennedy