Hanes: Cymru yn y Chwyldro Diwydiannol

Mae na gwpwl o glipiau fideo ar gyfer Hanes TGAU y Chwyldro Diwydiannol ar gael ar BBC Bitesize TGAU: 1. Allforio glo o Gaerdydd a’r Barri. Am ddatblygiad dociau Caerdydd a’r Barri o ganlyniad i ffyniant y diwydiant glo. 2. Diwydiant gwlân Dyffryn Teifi. Am y diwydiant gwlân yng ngorllewin Cymru yn ystod yr oes…

Ymfudo o Gymru i Ohio

Dyma set o adnoddau addysg o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n ymwneud â hanes y Cymry yn Ohio. Mae’r pecyn yma yn cynnwys straeon digidol, a thaflenni gwaith i gyd-fynd â’r straeon. https://itunes.apple.com/gb/course/ymfudo-o-gymru-i-ohio/id770843331

Y Rhyfel Fawr a gwrthwynebwyr cydwybodol

Mae Breaking Barriers Communities Arts wedi cynhyrchu a rhyddhau set o fideos am wrthwynebwyr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Gall y straeon digidol yma fod yn ddefnyddiol wrth ymchwilio traethawd Hanes ar y pwnc:   Gwynwynwyd â Nwy ar Ffrynt y Gorllewin from Breaking Barriers Community Arts on Vimeo.

Anne Frank yn cuddio rhag y Natsïaid

Cyfres Cyffro!: Brwydro gan Meinir Wyn Edwards, darluniwyd gan Sioned Glyn. Gwasg y Lolfa. £4.95 Dyma’r 3ydd y gyfres o lyfrau nofelau graffeg ar gyfer plant iau (7-11 oed). Rhu ifanc i’r rhai sy’n astudio TGAU ond mae’r pynciau’n berthnasol. Yn y llyfr mae stori Anne Frank a aeth i guddio gyda’i theulu rhag y…

Adolygu Hanes TGAU

Y cam cyntaf yw i edrych ar gyn-bapurau er mwyn gweld pa fath o gwestiynau all godi. Dyma’r cyn bapurau Hanes TGAU ar wefan CBAC. Mae’r llyfr Cymru a’r Byd gan Bethan James yn ddefnyddiol. Rhagor o lyfrau adolygyu Hanes. Cofiwch am adnoddau gwerthfawr Bitesize TGAU BBC Cymru. Dyma’r pwnc Hanes. Er mwyn helpu’r wybodaeth…