Ymarferiadau iaith Saesneg TGAU

Ymarferiadau iaith Saesneg TGAU: os am ymarfer dy sgiliau ‘proof reading / stimulus / editing’ Saesneg TGAU dros wyliau’r Nadolig, dyma ddolen at set go enfawr o adnoddau i wneud hynny ar Hwb.  

Canmlwyddiant geni Dylan Thomas

Mae’r ‘na wefan ac ap dwyieithog newydd am Dylan Thomas Bardd Roc a Rol gydag  adnoddau addysgiadol sy’n cynnwys gwersi ar waith penodol a chyfoeth o adnoddau i ddisgyblion, athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn casglu mwy o wybodaeth am un o gymeriadau enwocaf llenyddiaeth yng Nghymru – Dylan Thomas.