Tri thric syml i helpu chi adolygu

Os am gofio yr hyn rydych chi wedi  dysgu, mae’n help i drio defnyddio rhai o’r triciau yma:   1. Mae’n bwysig i wneud rhywbeth gyda’ hyn dych chi’n dysgu. Un o’r pethau gorau ydy ei YSGRIFENNU yn eich geiriau chi’ch hun. 2.  Sticiwch y darnau pwysig o bapur neu stickies lan ar waliau eich…

Adolygu Hanes TGAU

Y cam cyntaf yw i edrych ar gyn-bapurau er mwyn gweld pa fath o gwestiynau all godi. Dyma’r cyn bapurau Hanes TGAU ar wefan CBAC. Mae’r llyfr Cymru a’r Byd gan Bethan James yn ddefnyddiol. Rhagor o lyfrau adolygyu Hanes. Cofiwch am adnoddau gwerthfawr Bitesize TGAU BBC Cymru. Dyma’r pwnc Hanes. Er mwyn helpu’r wybodaeth…