Ffug arholiadau

santa

Pob lwc i bawb sy’n paratoi ar gyfer ffug brofion a ffug arholiadau drod gyfnod y Nadolig a’r Blwyddyn Newydd. Cadwch gyd-bwysedd rhwng yr adolygu a dathliadau’r Wyl.

Tips adolygu a pharatoi ar gyfer arholiad TGAU Saesneg

1. argraffa cyn bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar eich gwaith

2. canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn

3. treulio 15 munud y dydd ar ddarllen testunau safonol

4. dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio sut i sillafu geiriau anodd

5. darllena testunau dydd-i-dydd hefyd, fel papurau dydd Sul, erthyglau mewn cylchgronau, eitemau arlein. ayb

Tri thric syml i helpu chi adolygu

Os am gofio yr hyn rydych chi wedi  dysgu, mae’n help i drio defnyddio rhai o’r triciau yma:

 

1. Mae’n bwysig i wneud rhywbeth gyda’ hyn dych chi’n dysgu. Un o’r pethau gorau ydy ei YSGRIFENNU yn eich geiriau chi’ch hun.

2.  Sticiwch y darnau pwysig o bapur neu stickies lan ar waliau eich cartref: ar y rhewgell, ar wal eich ystafell wely a hyd yn oed ar ddrych eich tŷ bach. Bydd hyn yn eich atgoffa chi o’r prif bwyntiau.

3. Gwnewch ‘mindmaps’ yn lincio’r prif bwyntiau at ei gilydd. Mae’r dechneg yma yn cysylltu’r prif bwyntiau ac mae’r modd non-linear yn well na rhestri wrth grynhoi’r meysydd dysgu.

Pob lwc.

Adolygu Hanes TGAU

Y cam cyntaf yw i edrych ar gyn-bapurau er mwyn gweld pa fath o gwestiynau all godi. Dyma’r cyn bapurau Hanes TGAU ar wefan CBAC.

Mae’r llyfr Cymru a’r Byd gan Bethan James yn ddefnyddiol.

Rhagor o lyfrau adolygyu Hanes.

Cofiwch am adnoddau gwerthfawr Bitesize TGAU BBC Cymru. Dyma’r pwnc Hanes.

Er mwyn helpu’r wybodaeth i sticio yn eich cof, triwch hyn: cryhoi pob elfen o’r pwnc ar un darn o bapur. Mae’r weithred o grynhoi a sgwennu’r wybodaeth gyda beiro neu phensal (nid ar gyfrifiadur) yn cadarnhau ac yn sefydlogi’r wybodaeth yn eich ymenydd.

gan http://netdna.webdesignerdepot.com/uploads/iconic_portraits/dkmb86g_766cpmj3nd8_b.jpg
John F Kennedy