Hanes: Cymru yn y Chwyldro Diwydiannol

Mae na gwpwl o glipiau fideo ar gyfer Hanes TGAU y Chwyldro Diwydiannol ar gael ar BBC Bitesize TGAU: 1. Allforio glo o Gaerdydd a’r Barri. Am ddatblygiad dociau Caerdydd a’r Barri o ganlyniad i ffyniant y diwydiant glo. 2. Diwydiant gwlân Dyffryn Teifi. Am y diwydiant gwlân yng ngorllewin Cymru yn ystod yr oes…

Sut i gael mwy o farciau am dy waith Celf TGAU

Wrth i ti hel dy casgliad o darluniadu, 3D, ffotograffiaeth, ayb at ei gilydd i mewn i un Portffolio, cofiwch hyn: Mae’n bwysig cynnwys nodiadau am sut wnes ti greu y darnau ceisia dangos gwerthfawrogiad beirniadol o’r darnau. Mae’n OK cynnwys ambell darn sy’n llai na pherffaith os wyt ti’n gallu dweud beth sydd o’i…