Celf a Dylunio

Dyma lyfrau adolygu TGAU Celf a Dylunio …

Adolygu Celf a Dylunio TGAU / Art and Design Revision for GCSE

Dyma adnoddau adolygu Celf a Dylunio TGAU. Mae rhai o’r llyfrau yn ail-law. Mae postio rhad neu am ddim ar gael gydag ambell un. Gweler yr hysbys unigol am fanylion. Gall y llyfrau helpu myfyrwyr a disgyblion i basio eu harholiadau a’u rhieni i ddeall cwricwlwm, gwaith cwrs a’r cwestiynau ar bapurau arholiad eu plant.
These resources are for CBAC WJEC Welsh language Art and Design GCSE – Celf a Dylunio TGAU revision aids. Some of the books may be used or second-hand and may be offered with low-cost or free postage. They should help students to pass their exam and parents to understand their children’s curriculum, coursework and examination questions.
Dolenni at gyn bapurau ar wefan CBAC.
Links to past papers on the WJEC website.

Tips adolygu i’r arholiad Celf a Dylunio TGAU

Er mwyn adolygu Celf a Dylunio, argraffa cyn-bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar dy waith. Canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn. Treulia 15 munud y dydd ar baratoi – mwy jest cyn yr arholiad. Dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio ffeithiau Celf a Dylunio.


Adolygu Celf a Dylunio TGAU – Revise Art and Design GCSE