Drama

Dyma’r llyfrau adolygu TGAU Drama …

TGAU Hanes CBAC: Datblygiad UDA, 1929-2000 by Steve Waugh (Paperback / softback)

£2.83
End Date: Tuesday May-21-2019 1:31:27 BST
Buy It Now for only: £2.83
Buy It Now | Add to watch list

Tgau hanes cba: UDA 1910-1929, Yr Almaen 1929-1947 by Steve Waugh (Paperback /

£2.97
End Date: Sunday May-19-2019 4:54:18 BST
Buy It Now for only: £2.97
Buy It Now | Add to watch list

CBAC TGAU HANES Yr Almaen mewn Cyfnod o Newid 1919-1939 ac UDA: Gwlad...

£16.70
End Date: Saturday May-18-2019 17:15:10 BST
Buy It Now for only: £16.70
Buy It Now | Add to watch list

TGAU hanes ar gyfer Manyleb A CBAC: astudiaethau manwl ac amlinellol o agweddau

£4.17
End Date: Sunday May-12-2019 13:57:03 BST
Buy It Now for only: £4.17
Buy It Now | Add to watch list

Cbac Tgau Hanes Oes Elisabeth 1558-1603 A Dirwasgiad, Rhyfel Ac Adferiad 1930-19

£19.09
End Date: Sunday Apr-28-2019 21:36:19 BST
Buy It Now for only: £19.09
Buy It Now | Add to watch list

CBAC TGAU HANES Oes Elisabeth 1558-1603 a Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad...

£22.74
End Date: Monday Apr-29-2019 11:45:05 BST
Buy It Now for only: £22.74
Buy It Now | Add to watch list

Adolygu Drama TGAU / Drama Revision for GCSE

Dyma adnoddau adolygu Drama TGAU. Mae rhai o’r llyfrau yn ail-law. Mae postio rhad neu am ddim ar gael gydag ambell un. Gweler yr hysbys unigol am fanylion. Gall y llyfrau helpu myfyrwyr a disgyblion i basio eu harholiadau a’u rhieni i ddeall cwricwlwm, gwaith cwrs a’r cwestiynau ar bapurau arholiad eu plant.
These resources are for CBAC WJEC Welsh language Drama GCSE – Drama TGAU revision aids. Some of the books may be used or second-hand and may be offered with low-cost or free postage. They should help students to pass their exam and parents to understand their children’s curriculum, coursework and examination questions.
Dolenni at gyn bapurau ar wefan CBAC.
Links to past papers on the WJEC website.

Tips adolygu i’r arholiad Drama TGAU

Er mwyn adolygu Drama, argraffa cyn-bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar dy waith. Canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn. Treulia 15 munud y dydd ar baratoi – mwy jest cyn yr arholiad. Dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio ffeithiau Drama.


Adolygu Drama TGAU – Revise Drama GCSE