Drama

Dyma’r llyfrau adolygu TGAU Drama …

WJEC TGAU Hanes: Datblygiad UDA 1929-2000

£4.75
End Date: Monday Mar-4-2019 11:31:07 GMT
Buy It Now for only: £4.75
Buy It Now | Add to watch list

CBAC TGAU HANES Yr Almaen mewn Cyfnod o Newid 1919-1939 ac UDA: Gwlad...

£16.70
End Date: Tuesday Mar-19-2019 16:15:10 GMT
Buy It Now for only: £16.70
Buy It Now | Add to watch list

TGAU hanes ar gyfer Manyleb A CBAC: astudiaethau manwl ac amlinellol o agweddau

£8.78
End Date: Wednesday Mar-13-2019 12:57:03 GMT
Buy It Now for only: £8.78
Buy It Now | Add to watch list

(Good)-Tgau Hanes Ar Gyfer Manyleb 'a' Cbac: Astudiaethau Manwl Ac Amlinellol O

£8.72
End Date: Tuesday Feb-19-2019 12:12:13 GMT
Buy It Now for only: £8.72
Buy It Now | Add to watch list

CBAC TGAU HANES Yr Almaen mewn Cyfnod o Newid 1919-1939 ac UDA: Gwlad...

£19.90
End Date: Tuesday Feb-19-2019 13:12:56 GMT
Buy It Now for only: £19.90
Buy It Now | Add to watch list

Hanes Ar Gyfer Tgau : Unol Daleithiau America 1917-1980-ExLibrary

£9.61
End Date: Wednesday Mar-13-2019 21:25:08 GMT
Buy It Now for only: £9.61
Buy It Now | Add to watch list

Adolygu Drama TGAU / Drama Revision for GCSE

Dyma adnoddau adolygu Drama TGAU. Mae rhai o’r llyfrau yn ail-law. Mae postio rhad neu am ddim ar gael gydag ambell un. Gweler yr hysbys unigol am fanylion. Gall y llyfrau helpu myfyrwyr a disgyblion i basio eu harholiadau a’u rhieni i ddeall cwricwlwm, gwaith cwrs a’r cwestiynau ar bapurau arholiad eu plant.
These resources are for CBAC WJEC Welsh language Drama GCSE – Drama TGAU revision aids. Some of the books may be used or second-hand and may be offered with low-cost or free postage. They should help students to pass their exam and parents to understand their children’s curriculum, coursework and examination questions.
Dolenni at gyn bapurau ar wefan CBAC.
Links to past papers on the WJEC website.

Tips adolygu i’r arholiad Drama TGAU

Er mwyn adolygu Drama, argraffa cyn-bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar dy waith. Canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn. Treulia 15 munud y dydd ar baratoi – mwy jest cyn yr arholiad. Dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio ffeithiau Drama.


Adolygu Drama TGAU – Revise Drama GCSE