Hanes: Cymru yn y Chwyldro Diwydiannol

Mae na gwpwl o glipiau fideo ar gyfer Hanes TGAU y Chwyldro Diwydiannol ar gael ar BBC Bitesize TGAU:

1. Allforio glo o Gaerdydd a’r Barri.
Am ddatblygiad dociau Caerdydd a’r Barri o ganlyniad i ffyniant y diwydiant glo.

2. Diwydiant gwlân Dyffryn Teifi.
Am y diwydiant gwlân yng ngorllewin Cymru yn ystod yr oes Fictorianaidd.

 

Barry docks photo
Photo by Roly-sisaphus