Ffrangeg

Dyma’r llyfrau adolygu Ffrangeg TGAU. Mae amryw o adnoddau Cymraeg am yr iaith, llenyddiaeth a gramadeg yr iaith Ffrangeg o fewn cloriau y llyfrau adolygu ar gyfer yr arholiadau TGAU yma. Peidiwch anghofio chwaith am adnoddau Bitesize TGAU Ffrangeg y BBC hefyd.

£8.75
End Date: Wednesday Mar-14-2018 1:44:35 GMT
Buy It Now for only: £8.75
Buy It Now | Add to watch list
Posted: February 12, 2018, 1:44 am
£49.68
End Date: Thursday Mar-8-2018 20:32:41 GMT
Buy It Now for only: £49.68
Buy It Now | Add to watch list
Posted: February 6, 2018, 8:32 pm
£7.77
End Date: Sunday Mar-4-2018 21:26:33 GMT
Buy It Now for only: £7.77
Buy It Now | Add to watch list
Posted: February 2, 2018, 9:26 pm
£24.04
End Date: Sunday Feb-25-2018 15:45:06 GMT
Buy It Now for only: £24.04
Buy It Now | Add to watch list
Posted: November 27, 2017, 3:45 pm
£32.50
End Date: Tuesday Mar-6-2018 21:36:35 GMT
Buy It Now for only: £32.50
Buy It Now | Add to watch list
Posted: November 6, 2017, 9:36 pm
£7.88
End Date: Thursday Mar-22-2018 13:17:27 GMT
Buy It Now for only: £7.88
Buy It Now | Add to watch list
Posted: October 23, 2017, 1:17 pm
£8.75
End Date: Saturday Mar-17-2018 0:57:47 GMT
Buy It Now for only: £8.75
Buy It Now | Add to watch list
Posted: August 19, 2017, 12:57 am
£20.58
End Date: Wednesday Mar-14-2018 14:08:47 GMT
Buy It Now for only: £20.58
Buy It Now | Add to watch list
Posted: August 16, 2017, 2:08 pm
£24.80
End Date: Tuesday Mar-13-2018 7:51:03 GMT
Buy It Now for only: £24.80
Buy It Now | Add to watch list
Posted: August 15, 2017, 7:51 am
£53.08
End Date: Thursday Mar-22-2018 5:15:53 GMT
Buy It Now for only: £53.08
Buy It Now | Add to watch list
Posted: May 26, 2017, 5:15 am

Adolygu Ffrangeg TGAU / French Revision for GCSE

Dyma adnoddau adolygu Ffrangeg TGAU. Mae rhai o’r llyfrau yn ail-law. Mae postio rhad neu am ddim ar gael gydag ambell un. Gweler yr hysbys unigol am fanylion. Gall y llyfrau helpu myfyrwyr a disgyblion i basio eu harholiadau a’u rhieni i ddeall cwricwlwm, gwaith cwrs a’r cwestiynau ar bapurau arholiad eu plant.
These resources are for CBAC WJEC Welsh language French GCSE – Ffrangeg TGAU revision aids. Some of the books may be used or second-hand and may be offered with low-cost or free postage. They should help students to pass their exam and parents to understand their children’s curriculum, coursework and examination questions.
Dolenni at gyn bapurau ar wefan CBAC.
Links to past papers on the WJEC website.

Tips adolygu i’r arholiad Ffrangeg TGAU

Er mwyn adolygu Ffrangeg, argraffa cyn-bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar dy waith. Canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn. Treulia 15 munud y dydd ar baratoi – mwy jest cyn yr arholiad. Dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio ffeithiau Ffrangeg.

Adolygu Ffrangeg TGAU – Revise French GCSE