Tips adolygu a pharatoi ar gyfer arholiad TGAU Saesneg

1. argraffa cyn bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar eich gwaith

2. canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn

3. treulio 15 munud y dydd ar ddarllen testunau safonol

4. dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio sut i sillafu geiriau anodd

5. darllena testunau dydd-i-dydd hefyd, fel papurau dydd Sul, erthyglau mewn cylchgronau, eitemau arlein. ayb

Sut i gael mwy o farciau am dy waith Celf TGAU

Wrth i ti hel dy casgliad o darluniadu, 3D, ffotograffiaeth, ayb at ei gilydd i mewn i un Portffolio, cofiwch hyn:

Mae’n bwysig cynnwys nodiadau am sut wnes ti greu y darnau
ceisia dangos gwerthfawrogiad beirniadol o’r darnau.

Mae’n OK cynnwys ambell darn sy’n llai na pherffaith os wyt ti’n gallu dweud beth sydd o’i le gyda’r darn a beth fuaset ti’n gwneud yn wahanol y tro nesaf er mwyn gwella’r gwaith.

Gwna dy orau i lunio naratif i uno’r corff o waith at ei gilydd dan un thema.