Tri thric syml i helpu chi adolygu

Os am gofio yr hyn rydych chi wedi  dysgu, mae’n help i drio defnyddio rhai o’r triciau yma:

 

1. Mae’n bwysig i wneud rhywbeth gyda’ hyn dych chi’n dysgu. Un o’r pethau gorau ydy ei YSGRIFENNU yn eich geiriau chi’ch hun.

2.  Sticiwch y darnau pwysig o bapur neu stickies lan ar waliau eich cartref: ar y rhewgell, ar wal eich ystafell wely a hyd yn oed ar ddrych eich tŷ bach. Bydd hyn yn eich atgoffa chi o’r prif bwyntiau.

3. Gwnewch ‘mindmaps’ yn lincio’r prif bwyntiau at ei gilydd. Mae’r dechneg yma yn cysylltu’r prif bwyntiau ac mae’r modd non-linear yn well na rhestri wrth grynhoi’r meysydd dysgu.

Pob lwc.

Anne Frank yn cuddio rhag y Natsïaid

Cyfres Cyffro!: Brwydro gan Meinir Wyn Edwards, darluniwyd gan Sioned Glyn. Gwasg y Lolfa. £4.95

Dyma’r 3ydd y gyfres o lyfrau nofelau graffeg ar gyfer plant iau (7-11 oed). Rhu ifanc i’r rhai sy’n astudio TGAU ond mae’r pynciau’n berthnasol.

Yn y llyfr mae stori Anne Frank a aeth i guddio gyda’i theulu rhag y Natsïaid.

Hefryd mae stori bomio Abertawe yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Darlunir hanes diweddar mewn ffordd liwgar a chyffrous.

Adolygu Hanes TGAU

Y cam cyntaf yw i edrych ar gyn-bapurau er mwyn gweld pa fath o gwestiynau all godi. Dyma’r cyn bapurau Hanes TGAU ar wefan CBAC.

Mae’r llyfr Cymru a’r Byd gan Bethan James yn ddefnyddiol.

Rhagor o lyfrau adolygyu Hanes.

Cofiwch am adnoddau gwerthfawr Bitesize TGAU BBC Cymru. Dyma’r pwnc Hanes.

Er mwyn helpu’r wybodaeth i sticio yn eich cof, triwch hyn: cryhoi pob elfen o’r pwnc ar un darn o bapur. Mae’r weithred o grynhoi a sgwennu’r wybodaeth gyda beiro neu phensal (nid ar gyfrifiadur) yn cadarnhau ac yn sefydlogi’r wybodaeth yn eich ymenydd.

gan http://netdna.webdesignerdepot.com/uploads/iconic_portraits/dkmb86g_766cpmj3nd8_b.jpg
John F Kennedy