Tips adolygu a pharatoi ar gyfer arholiad TGAU Saesneg

1. argraffa cyn bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar eich gwaith

2. canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn

3. treulio 15 munud y dydd ar ddarllen testunau safonol

4. dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio sut i sillafu geiriau anodd

5. darllena testunau dydd-i-dydd hefyd, fel papurau dydd Sul, erthyglau mewn cylchgronau, eitemau arlein. ayb