Tri thric syml i helpu chi adolygu

Os am gofio yr hyn rydych chi wedi  dysgu, mae’n help i drio defnyddio rhai o’r triciau yma:

 

1. Mae’n bwysig i wneud rhywbeth gyda’ hyn dych chi’n dysgu. Un o’r pethau gorau ydy ei YSGRIFENNU yn eich geiriau chi’ch hun.

2.  Sticiwch y darnau pwysig o bapur neu stickies lan ar waliau eich cartref: ar y rhewgell, ar wal eich ystafell wely a hyd yn oed ar ddrych eich tŷ bach. Bydd hyn yn eich atgoffa chi o’r prif bwyntiau.

3. Gwnewch ‘mindmaps’ yn lincio’r prif bwyntiau at ei gilydd. Mae’r dechneg yma yn cysylltu’r prif bwyntiau ac mae’r modd non-linear yn well na rhestri wrth grynhoi’r meysydd dysgu.

Pob lwc.